Integritetspolicy

Svenska Discsportförbundet Allrounds (Förbundet) Integritets- och säkerhetspolicy följer den ”Uppförandekod för idrottsrörelsen” som Riksidrottsförbundet antagit och fått godkänt av Datainspektionen mars 2018.

I Förbundets Integritets- och säkerhetspolicy beskriver vi hur föreningens och förbundens behandling av personuppgifter som gemensam personuppgiftsansvarig fungerar.

Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet och förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Svenska Discsportförbundet Allround, våra specialdistriktsförbund och föreningar ingår alla i paraplyorganisationen Riksidrottsförbundet (RF) och, är som utgångspunkt, gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgifterna inom ramen för Svenska Discsportförbundets Allrounds verksamhet (se Uppförandekoden för idrottsrörelsen).

Vi har ett gemensamt ansvar och bestämmer hur och varför personuppgifter behandlas och lagras i vårt medlemsadministrationssystem, IdrottOnline.

På hemsidan: www.sdf.se har Förbundet personuppgiftsansvaret.

Förbundet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför samlar vi in dina uppgifter?
För att vi ska kunna bedriva vår idrottsliga verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi samlar in personuppgifter om dig för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal om medlemskap i Föreningen, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av vår hemsida.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med användare (kallelser till aktiviteter, information till målsmän med mera) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter med mera).

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering samt vid bestraffningsärenden, matchfixing, antidoping och tillträdesförbud.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet eller annan myndighet.