Stadgar

Stadgar för Svenska Discsportförbundet Allround. Antagna på årmsötet i mars 2022.