Telefon: 070 – 926 59 27

Vad är IdrottOnline

IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar och tävlingar och mycket mer.

RF-anslutna föreningar får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt.

Administrationsverktyget innehåller information och kopplingar för person och organisation inom hela idrotten. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott till exempel genom digitaliserad Idrottslyftansökning, ett webbaserat medlemsregister kopplar mot SPAR och automatiserat underlag för LOK-stödsansökning.

Kopplat mot administrationsdatabasen finns ett kraftfullt kommunikationsverktyg (EPiServer CMS) som, förutom att erbjuda en hemsideslösning, även underlättar övrig kommunikation genom sin koppling för person och organisation. Detta möjliggör bland annat för korrekt riktad information, inom specialidrotten och föreningen, som administrationsverktyget i sin tur hjälper till att hålla uppdaterad.

IdrottOnline finns också för distrikt (DF) och specialidrottsförbund (SF). Samtliga DF och de allra flesta SF använder IdrottOnline. Förbundens hemsidor är byggda på samma sätt som för föreningar och gör så att flöden från förbunden kan nås av föreningarna. Att dessutom ha koppling till det gemensamma administrativa verktyget gör att förbund och föreningar enkelt kan samverka.

Genom att binda samman: medlemsregister, organisation, utbildning, tävling, ansökningsförfaranden tillhandahåller IdrottOnline ett uppdaterat register över svensk idrott som resulterar i mer korrekt data och i sin tur ett kraftfullare statistik- och rapportunderlag.