Telefon: 070 – 926 59 27

Revisor

Revisor i föreningen

Som revisor granskar du föreningens räkenskaper samt det gångna årets verksamhet. Kom gemensamt överens om hur den kontinuerliga granskningen under året ska ske.

I ditt uppdrag som revisor:

  • granskar du föreningens räkenskaper för det gångna året.
  • granskar du styrelsen arbete under det gångna året.
  • lämnar du en revisionsberättelse till föreningens årsmöte.
  • föreslår du årsmötet att bevilja eller inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet utifrån den bedömning du gjort om styrelsen handlat i enlighet med stadgarna och föreningsrätten samt medlemmarnas intresse.

Planera in möte med styrelsen

Se till du att efter årsmötet planerar in ett möte med styrelsen så att ni gemensamt kan komma överens om hur den kontinuerliga granskningen under året ska ske.