Telefon: 070 – 926 59 27

Öppna bankkonto

Som nybildad förening behöver ni öppna ett bankkonto, så att ni kan göra in- och utbetalningar. Ni väljer själv hos vilken bank ni vill öppna konto. Helst bör ni ha ett föreningskonto (banker brukar kalla det för företaskonto). Ett företaskonto är bra då det är ni i föreningen som äger kontot. Bankerna brukar ta ut en årsavgift för dessa konton.

När ni väljer bank, så är det bra att försäkra sig om att banken är anlsuten till Bankgirosystemet. De flesta bankerna är det, men det kan vara bra att kontrollera detta lite extra.

När ni har fått ett organisationsnummer av Skatteverket kan ni öppna ett bankkonto. Det ni behöver är:

  • Protokoll från mötet då föreningen bildades.
  • Protokoll från konstituerande mötet där det framgår vem/vilka som är firmatecknare.
  • Organisationsnumret ni har fått från Skatteverket.När ni har öppnat ett bankkonto behöver ni komma ihåg att meddela ändringar till banken gällande vem/vilka som är föreningens firmatecknare. Det är bara föreningens firmatecknare som får lov att hantera bankkontot.

    Firmatecknare ska årligen utses av styrelsen och det är viktigt att beslutet protokollförs, så att ni kan lämna en kopia till banken.