Telefon: 070 – 926 59 27

Årsmöte

Senast den 28 februari varje år ska styrelsen hålla det kanske viktigaste medlemsmötet i föreningen – årsmötet. Under årsmöte får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta vilka frågor ni styrelsen ska arbeta med framöver. De väljer också vilka av er som får förtroendet att driva frågorna. Därför är det viktigt att sträva efter att så många som möjligt kommer och gör sin röst hörd.