Telefon: 070 – 926 59 27

Organisationsnummer

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer (bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer) på motsvarande sätt som personnummer är en identitetsbeteckning för fyskiska personer.

Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket

  1. Ansök om organisationsnummer genom att fylla i en blankett, Organisationsnummer för ideell förening (SKV 8400) som finns att ladda ner här.
  2. Till ansökan måste ni bifoga kopior på:
    • Protokoll från när föreningen bildades. Där ska framgå̊ att föreningen bildats föreningens namn, att stadgar finns samt att styrelse har valts och vilka som ingår styrelsen.
    • Protokoll från det konstituerande mötet där det framgår vem/vilka som är firmatecknare.
    • Föreningens stadgar.
  3. Ansökan och bifogade handlingar skickas till det skattekontor där föreningen har sitt säte. Adresser finns på Skatteverkets blankett.

På Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se finns mer information om ideella organisationer.