Stimulansstöd

Här hittar ni ansökningsblanketten för förbundets stimulansstöd. Som förening har ni möjlighet att söka pengar från förbundets stimulansstöd om ni vill dra igång något arbete eller starta ett projket.