Telefon: 070 – 926 59 27

Stimulansstöd

Här hittar ni ansökningsblanketten för förbundets stimulansstöd. Som förening har ni möjlighet att söka pengar från förbundets stimulansstöd om ni vill dra igång något arbete eller starta ett projket.