Föreningsavgift

Glöm inte föreningsavgiften

Som förening betalar man en årlig avgift till Svenska Discsportförbundet Allround. Den är fastställd av årsmötet till 250 kr.

Föreningsavgiften ger föreningen möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom Svenska Discsportförbundet Allround. Den gör också att man omfattas av Riksidrotsförbundets grundförsäkring och möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag, exempelvis LOK-stöd.

När ska föreningsavgiften vara betald

Föreningen ska för innevarande år betala avgiften senast den 31 december.
Vid utebliven betalning kan föreningen bli föremål för uteslutning.