Telefon: 070 – 926 59 27

Föreningsavgift

Glöm inte föreningsavgiften

Som förening betalar man en årlig avgift till Svenska Discsportförbundet Allround. Den är fastställd av årsmötet till 250 kr.

Föreningsavgiften ger föreningen möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom Svenska Discsportförbundet Allround. Den gör också att man omfattas av Riksidrotsförbundets grundförsäkring och möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag, exempelvis LOK-stöd.

När ska föreningsavgiften vara betald

Föreningen ska för innevarande år betala avgiften senast den 31 december.
Vid utebliven betalning kan föreningen bli föremål för uteslutning.