Föreningsavgift

Glöm inte årsavgiften

Som förening ska ni betala en årsavgift för ert medlemskap till Svenska Discsportförbundet Allround. Den är fastställd av årsmötet och ligger på 100 kr.
Årsavgiften ger din förening möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom Svenska Discsportförbundet Allround. Den gör också att ni omfattas av Riksidrotsförbundets grundförsäkring och möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag, exempelvis LOK-stöd.

Hur betalar vi årsavgiften?

Föreningen ska för innevarande år betala årsavgiften senast den 31 december.
Vid utebliven betalning kan din förening bli föremål för uteslutning.