Telefon: 070 – 926 59 27

Sanktionering av tävlingar

Sanktionering

Sanktionerade tävlingar innebär att man som arrangör ansvarar för att tävlingen genomförs i enlighet med gällande tävlingsregler och tävlingsbestämmelser.

Sanktionsansökan kan göras av föreningar som är medlemmar i Svenska Discsportförbundet Allround. Det är önskvärt att föreningarna gör en sanktionsansökan även för mindre lokala tävlingar.

Sanktionsansökan för tävlingar som beslutas av tävlingsutskottet och som ingår i förbundets nationella tävlingsprogram, ska vara inskickade till tävlingsutskottet senast den 28 februari.

För regionala- och lokala tävlingar ska sanktionsansökan vara inskickad senast 14 dagar innan till tävlingsutskottet.

Sanktionerade tävlingar publiceras i tävlingskalendern på förbundets hemsida.

Sanktion kan enbart sökas via det här formuläret som skickas till tavlingsutskott@sdfa.se

Tävlingsdeltagande

På sanktionerade tävlingar kan endast medlemmar som innevarande år har löst medlemskap i en medlemsförening i Svenska Discsportförbundet Allround delta.

Rekord

Alla som under innevarande år har löst ett medlemskap i en medlemsförening inom Svenska Discsportförbundet Allround, kan sätta svenska-, nordiska-, europa- och världsrekord på en sanktionerad tävling.

Medlemskap i en medlemsförening är ett krav för att svenska-, nordiska-, europa- och världsrekord ska kunna sättas på tävlingar utanför Sveriges gränser.

Indragen sanktionering

Tävlingsarrangörer som inte följer förbundets tävlingsregler och tävlingsbestämmelser kan om tävlingsutskottet så bestämmer få sin sanktionering indragen i efterhand.