Kontakt

Svenska Discsportförbundet Allround
c/o Cowork/Telegrafhuset
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
070 – 926 59 27
info@sdfa.se

KANSLI

Tomas Burvall
Generalsekreterare
070 – 926 59 27
kansliet@frisbeesport.se

PROJEKTEN HEJ FRISBEE! OCH KASTA LOSS

Mike Beckmann (projektledare)
079-102 08 80
mike.beckmann@sdfa.se

STYRELSE

Styrelsen leder förbundets verksamhet mellan årsmötena och består av ordförande plus fyra ledamöter.

Ordförande: Johan ”Floppen” Robertson, Kalmar FK
Kassör: Conny Thunberg, Södertörn FK
Ledamot: Vendela Arvesjär, Linköping UFS
Ledamot: Thomas Olsson, Flying Flamingo Frizbee Flingers
Ledamot: Anneli André, IK Ymer

Styrelsen nås på styrelsen@sdfa.se.
Du når också respektive person i styrelsen med förnamn.efternamn@sdfa.se.

TÄVLINGSUTSKOTT

Utskottet tillsätts av förbundsstyrelsen och har till uppgift att planera, ansvara för och utveckla förbundets tävlingsverksamhet.

Peter Karlsson
Niloofar Mosavar Rahmani
Frida Kilby
Peter Henriksson

Utskottet nås på tavlingsutskottet@sdfa.se

VALBEREDNING

Valberedningen nås på valberedningen@sdfa.se