Telefon: 070 – 926 59 27

Kontakt

Svenska Discsportförbundet Allround
c/o Cowork/Telegrafhuset
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
070 – 926 59 27
info@sdfa.se

KANSLI

Tomas Burvall
Generalsekreterare
070 – 926 59 27
kansliet@frisbeesport.se

Styrelsen leder förbundets verksamhet mellan årsmötena och består av ordförande plus fyra ledamöter. Styrelsen tar inte ut något arvode för sitt arbete utan jobbar helt ideellt.

Ordförande: Johan Robertson, Kalmar FK
Kassör: Conny Thunberg, Södertörn FK
Ledamot: Mike Beckmann, Flying Flamingo Frizbee Flingers
Ledamot: Thomas Olsson, Flying Flamingo Frizbee Flingers
Ledamot: Gerd Albert Biesterfeld Westphal

Styrelsen nås på styrelsen@sdfa.se.
Du når också respektive person i styrelsen med förnamn.efternamn@sdfa.se.

TÄVLINGSUTSKOTT

Utskottet tillsätts av förbundsstyrelsen och har till uppgift att planera, ansvara för och utveckla förbundets tävlingsverksamhet.

Niloofar Mosavar Rahmani, KFUM Norrköping Frisbee
Frida Kilby, KFUM Norrköping Frisbee
Peter Henriksson, Södertörns FK
Stefan Karlsson, Linköpings UFS

Utskottet nås på tavlingsutskottet@sdfa.se

VALBEREDNING

Stefan Karlsson (sammankallande), Linköpings UFS
Linda Andersson, Nybro DGK
Tomas Burvall, Bollnäs FDC

Valberedningen nås på valberedningen@sdfa.se