Telefon: 070 – 926 59 27

Kontakt

Svenska Discsportförbundet Allround
c/o Cowork/Telegrafhuset
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
070 – 926 59 27
info@sdfa.se

KANSLI

Tomas Burvall
Generalsekreterare
070 – 926 59 27
kansliet@frisbeesport.se

PROJEKTEN HEJ FRISBEE! OCH KASTA LOSS

Mike Beckmann (projektledare)
079-102 08 80
mike.beckmann@sdfa.se

STYRELSE

Styrelsen leder förbundets verksamhet mellan årsmötena och består av ordförande plus fyra ledamöter. Styrelsen tar inte ut något arvode för sitt arbete utan jobbar helt ideellt.

Ordförande: Johan Robertson, Kalmar FK
Kassör: Conny Thunberg, Södertörn FK
Ledamot: Vendela Arvesjär, Linköpings UFS
Ledamot: Thomas Olsson, Flying Flamingo Frizbee Flingers
Ledamot: Anneli André, IK Ymer

Styrelsen nås på styrelsen@sdfa.se.
Du når också respektive person i styrelsen med förnamn.efternamn@sdfa.se.

TÄVLINGSUTSKOTT

Utskottet tillsätts av förbundsstyrelsen och har till uppgift att planera, ansvara för och utveckla förbundets tävlingsverksamhet.

Peter Karlsson, Kalmar FK
Niloofar Mosavar Rahmani, KFUM Norrköping Frisbee
Frida Kilby, KFUM Norrköping Frisbee
Peter Henriksson, Södertörns FK
Stefan Karlsson, Linköpings UFS

Utskottet nås på tavlingsutskottet@sdfa.se

VALBEREDNING

Stefan Karlsson (sammankallande), Linköpings UFS
Linda Andersson, Nybro DGK
Tomas Burvall, Bollnäs FDC

Valberedningen nås på valberedningen@sdfa.se