Telefon: 070 – 926 59 27

Styrelse

Styrelsen leder förbundets verksamhet mellan årsmötena och består av ordförande plus fyra ledamöter.

Ordförande: Johan Robertson
Ledamot: Conny Thunberg
Ledamot: Vendela Arveskär
Ledamot: Thomas Olsson
Ledamot: Anneli André

Styrelsen nås på styrelsen@sdfa.se.
Du når också respektive person i styrelsen med förnamn.efternamn@sdfa.se.