Telefon: 070 – 926 59 27

Tävlingsutskott

Utskottet tillsätts av förbundsstyrelsen och har till uppgift att planera, ansvara för och utveckla förbundets tävlingsverksamhet.
Stefan Karlsson, sammankallande
stefdisc@live.se
Peter Karlsson
Niloofar Mosavar Rahmani
Frida Högberg
Peter Henriksson
Utskottet nås på tavlingsutskottet@sdfa.se