Telefon: 070 – 926 59 27

DDC

Förkortningen DDC står för ”Double Disc Court”

Ett parspel som kräver samarbete, taktisk skicklighet och kast- och fångstsäkerhet. Spelas mellan två par, som använder två speciella DDC- discar på en gräsplan. Varje par försvarar en ruta, som är 13x13m, markerad med rep.

Avståndet mellan dom bägge rutorna är 17 meter. Meningen är att få det andra laget att röra bägge discarna samtidigt, en s.k. dubbel, vilket ger två poäng, och att se till att kasten landar och stannar inom rutan. Spelet startar med att varje par servar (kastar) över en disc samtidigt till motståndarlaget. Bl.a. genom att utnyttja höga, svävande kast kan tid sparas vilket gör det möjligt att få motståndarlaget att röra båda discarna samtidigt. Det vanligaste sättet att försöka undvika en dubbel är att ”tippa” d.v.s. slå till den av discarna som kommer fram till rutan först upp i luften. Innan den tippade discen kommer ned igen är det den andra spelarens uppgift att fånga den andra discen och kasta tillbaka den. Den första spelaren fångar därefter sin tippade disc och spelet fortsätter.