Telefon: 070 – 926 59 27

Discgolf

Det handlar om att kontrollera en discs flykt mot en banas hinder och svårigheter.

Discgolf (frisbeegolf) spelas på en bana, som består av 9 eller 18 korgar (hål) och dess idé är att från utkastplatsen på så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen.

Korgen (även kallat kedjehål) är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp discen så att den faller ner i korgen.

Tävlingsspelaren använder flera olika discar med varierande flygegenskaper. Dessa golfdiscar kan kastas omkring 100 meter även av rekreationsspelare. Elitspelare kan kasta upp mot 150 meter eller ännu längre. Discgolf ingår som en av grenarna i mångkampen Allround, och är på egen hand den gren inom frisbeesporten som är klart störst sett till antalet utövare, på alla nivåer. I kraft av detta finns det ett eget grenförbund, Svenska Discgolfförbundet med ansvar för tävlingsverksamhet och utveckling inom grenen discgolf.