Telefon: 070 – 926 59 27

Precision

I grenen Precision kastar utövaren fyra discar från sju olika kast-positioner, totalt 28 kast. Målet är att träffa en mål-ställning, som är en 1,5 x 1,5 meter kvadrat, 1 meter över marken. Avståndet från kast-positionerna till målet är mellan 15,5 – 31,5 meter, och är placerade såväl från sidorna som framifrån.

Discar som får används är lätta högprofilsdiscar och som flyter i vatten.